Spice Hotel & Spa
Kurumsal
Politikalarımız
Turkey G20
Luxury Life

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

* İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.
* Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
* Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek.
* Yatırım kararları alınırken, ekolojik dengenin korunmasını dikkate almak.
* Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.
* Etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, sistemin güncel tutulmasını sağlamak.
* Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.
* İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize ürün ve hizmet veren tedarikçilerimize ve taşeronlarımıza da çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.

 

KALİTE VE GIDA POLİTİKAMIZ

Misafirlerimizin beklentilerini sürekli ve etkin bir biçimde karşılayarak, düşledikleri tatilin tam karşılığı olan kaliteli, standart hizmeti sunmak ana hedefimizdir.
 
Kuruluşumuz bunu sağlamak için;
 
Doğayı ve çevreyi korur,
Gıda zinciri boyunca Gıda Güvenlik Sistemini uygular,
Yasal zorunlulukları, misafirin güvenlik ve sağlık şartlarını ön planda tutar,
Hijyen kurallarını uygular,
Çalışanlarının sürekli eğitimi ve gelişimini sağlayacak organizasyonları yapar.
Toplam kalite anlayışı ile kendini sürekli geliştirir ve yeniler,
 
Temelinde kalite, bilinç ve sorumluluğun bulunduğu kurumsal bir kültür oluşturarak, yoğun rekabet ortamında, ülkemizin dünya turizm pazarındaki payının arttırılmasına öncülük etme çabasındadır.
Başarımızın anahtarı, çalışanlarımızın motivasyonu, katılımları ve gayretlerinin sağlanmasında saklıdır.
 

 

daha fazlası
İskele Mevkii, Belek - 07506 Antalya | T: +90 242 715 35 35 | F: +90 242 715 21 97 | Çağrı Merkezi: +90 850 800 07 07 | info@spice.com.tr


SPICE HOTEL & SPA ?2014
TR
ONLINE REZERVASYON
Güvenli, Hızlı ve Kolay Rezervasyon