Veri Sahibi Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, kanunun 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı kanunun 13.Maddesi gereğince 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurucu kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir. Ayrıntılı bilgi için www.spice.com.tr adresindeki Kişisel Verileri Koruma Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvuruda Gerekenler Başvuru Adresi Diğer İstenenler
Şahsen Başvuru Otelimizin faaliyet gösterdiği adrese kimliğinizi doğrulayarak şahsen veya vekâletname ibraz etmek suretiyle bir vekil aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru, başvuru formu veya bir dilekçe ile de olabilir ancak ıslak imzalı olması gereklidir. Spice Hotel İskele Mevkii 07506 Belek/Antalya Kapalı zarf ile verilecektir. Zarfın üzerine "Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" ibaresi yazılacaktır.
Posta Yoluyla Başvuru Islak imzalı başvuru formu veya dilekçeyi posta yoluyla göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Noter onaylı imza sirküsü ile başvuru vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletnamenin aslının da zarfa konulması gereklidir. Spice Hotel İskele Mevkii 07506 Belek/Antalya Zarfın üzerine "Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" ibaresi yazılacaktır.
Noter Yoluyla Başvuru Bizzat veya vekil aracılığıyla noter kanalıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuruda cevabın hangi yöntemle alınmak istendiği belirtilmelidir. Spice Hotel İskele Mevkii 07506 Belek/Antalya
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru KEP adresinizden elektronik imzanızla imzalanmış dilekçenizi göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Aksi belirtilmedikçe cevap yine KEP adresinize gönderilir. ickaletur@hs01.kep.tr Konu kısmında "Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Talep" başlığı ile gönderiniz.
Elektronik Posta Yoluyla Başvuru KEP adresinizden elektronik imzanızla imzalanmış dilekçenizi göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Aksi belirtilmedikçe cevap yine KEP adresinize gönderilir. kvkk@spice.com.tr Konu kısmında "Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Talep" başlığı ile gönderiniz.

Formu indirme için tıklayın.