×

Sizin Sağlığınız, Sizin Tatiliniz...

HİJYEN MANİFESTOSU


Detaylı Bilgi

Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Spice Otel & Spa olarak misafirlerimizin beklentilerini sürekli ve etkin bir biçimde karşılayarak, düşledikleri tatilin tam karşılığı olan kaliteli, standart hizmeti sunmak ana hedefimizdir.

Kuruluşumuz bunu sağlamak için;

  • Temelinde kalite, bilinç ve sorumluluğun bulunduğu kurumsal bir kültür oluşturarak, yoğun rekabet ortamında, ülkemizin dünya turizm pazarındaki payının arttırılmasına öncülük etmek,
  • Misafirin beklentilerine göre oluşturulan standartlardaki ürün ve hizmeti sunarak misafir memnuniyetini arttırmak ve sürekli gelen misafir portföyü oluşturmak,
  • Çalışanlarımızın ve misafirlerimizin hak ve hukukunu koruyarak, tüm şikayetlere adil, objektif yaklaşımla cevap verebilir olmak,
  • Hizmet verimliliğini arttırıp maliyetleri asgari seviyeye çekmek için sadık ve yetkin çalışanlar oluşturmak,
  • Kalite anlayışı, çevreye verilen önemin arttırılması, iş güvenliğinin sağlanması, Misafir memnuniyetinin sağlanması, hijyen ve gıda güvenliği konusunda sürekli eğitim verilerek çalışanlarımızın gelişimlerini sağlamak,
  • Misafir, çalışan ve tedarikçi mutluluk ve memnuniyetini mümkün olan en üst düzeyde sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve şartlara uygun; gıda, çevre, iş sağlığı risklerini önleyici ve Misafir Memnuniyetini arttırıcı yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstererek hizmet vermek,
  • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek kirliliği en az seviyeye indirmek, doğayı korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşümünü sağlamak veya zararsız hale getirmek. Çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmak,
  • Misafirlerimizin ve personelimizin beklentileri doğrultusunda oluşturulan Türk ve dünya mutfağına ait lezzetleri; mevcut yasal şartlara uygun ve gıda güvenliği ön planda tutularak hazırlayıp sunmak,
  • Kaliteyi etkileyen faaliyetleri ölçülebilir hale getirmek, sonuçlarını değerlendirerek Entegre Yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Başarımızın anahtarı; çalışanlarımızın motivasyonu, katılımları ve gayretlerinin sağlanmasında saklıdır.

Murat Yılmaz Zeren

Rezervasyon Yap